åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.8.1.4 Momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter ML § 29, stk. 1-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om fastsættelse af afgiftsgrundlaget ved handel mellem parter, som er interesseforbundne. Se ML § 29.

Afsnittet indeholder: