Indhold

Dette afsnit beskriver regler og principper for værdiansættelse af varelageret.

Afsnittet indeholder: