Indhold

Dette afsnit handler om løsøre, som efter regler og praksis af forskellige grunde ikke medregnes til varelageret.

Afsnittet indeholder: