Indhold

Afsnittet beskriver fælles regler for de forskellige grupper af erhvervsdrivende med igangværende arbejder for fremmed regning, hvad man forstår ved igangværende arbejder for fremmed regning, samt hvordan posten indvirker på indkomstopgørelsen og dermed på størrelsen af den skattepligtige indkomst.

Dernæst beskrives de mere specifikke regler og praksis, som vedrører henholdsvis bygningshåndværkere, entreprenører m.fl., advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv samt de særlige regler for arkitekter og rådgivende ingeniører.

Afsnittet indeholder:

  • Igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen mv. (C.C.2.3.2.1)
  • Bygningshåndværkere, entreprenører m.fl.( C.C.2.3.2.2)
  • Advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv (C.C.2.3.2.3)
  • Arkitekter og rådgivende ingeniører (C.C.2.3.2.4).