OECD's modeloverenskomst indeholder en bestemmelse om medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer. Den sikrer, at medlemmerne ikke underkastes en mindre fordelagtig skattemæssig behandling, end de er berettiget til efter de folkeretlige regler eller særlige internationale overenskomster.

Bemærk

I mange dobbeltbeskatningsoverenskomster er der en regel om, at beskatningsretten til lønninger mv., der udbetales af en af staterne, tildeles udbetalingslandet (artikel 19).

Se også

Se også

  • OECD's modeloverenskomst artikel 28
  • Afsnit C.F.8.2.2.28 (artikel 28) om diplomatiske og konsulære repræsentationer i OECD's modeloverenskomst.