Indhold

Dette afsnit handler om indkomstopgørelsen ved indtræden og ophør af skattepligt.

  • Opgørelse af periodeindtægten (C.F.1.6.1)
  • Afpasning til helårsindtægt (C.F.1.6.2)
  • Indgangsværdier ved skattepligtens indtræden (C.F.1.6.3)
  • Fraflytningsbeskatning ved skattepligtens ophør (C.F.1.6.4)
  • Skatteberegningen - personfradrag (C.F.1.6.5)
  • Forskudt indkomstår (C.F.1.6.6).