Der foreligger fuld skattepligt for:

  • Personer, der har bopæl her i landet. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1.
  • Personer, der opholder sig her i tidsrum af mindst 6 måneder. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 2.
  • Danske statsborgere, der gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 3.
  • Personer, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner er udsendt til tjeneste uden for riget. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 4.

Det følger af den fulde skattepligt, at al skattepligtig indkomst som udgangspunkt skal medregnes ved indkomstopgørelsen, uanset om indkomsten er optjent her i landet eller ikke. Det kaldes globalindkomstprincippet. Se SL § 4.

Skattepligten indtræder fra fødslen.

Afgår en person ved døden, overgår skattepligten til dødsboet. Se DBSL § 1.

Se også

Se også afsnit

  • C.F.1.2 om bopæl
  • C.F.1.2.1 om dobbeltdomicil
  • C.F.1.3 om 6-måneders ophold
  • C.F.1.4 om tjeneste og ophold om bord på danske skibe
  • C.F.1.5 om personer udsendt af den danske stat og kommuner mv. til tjeneste uden for riget.
  • C.F.7 om objektiv skattefrihed.