Begrænset skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, skal indgive oplysningsskema for det indkomstår, der løber fra udgangen af det seneste indkomstår og indtil ophøret af skattepligten. Se BEK nr. 1044 af 8. november 2012, § 11, stk. 3.

Bemærk

Ved ophør af begrænset skattepligt for en person skal der eventuelt ske fraflytningsbeskatning, jf. KSL § 10, stk. 2.

Se også

Se også

  • C.F.1.7 om frist for indsendelse af oplysningsskema og oplysningsskemaets indhold.
  • C.F.1.6.4 om fraflytningsbeskatning ved skattepligtens ophør.