Begrænset skattepligtige forskudsregistreres efter reglerne i kildeskattebekendtgørelsen i den kommune, hvor de anses for hjemmehørende. BEK nr 2104 af 23/11/2021.

Begrænset skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 9-29, er hjemmehørende i den kommune, hvor den indeholdelsespligtiges virksomhed er beliggende.

Begrænset skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, er hjemmehørende i den kommune, hvori det faste driftssted eller den faste ejendom er beliggende, eller hvori fideikommiset har hjemsted.

Begrænset skattepligtige efter KSL § 2, stk. 2, er hjemmehørende i den kommune, hvor skibet har hjemsted. Hvis skibet ikke har hjemsted her i landet, men uden besætning overtages til befragtning af dansk rederi, er personen hjemmehørende i den kommune, hvor befragtningsvirksomheden har hjemsted.

Bemærk

Hvis flere kommuner kommer på tale, træffer Skattestyrelsen bestemmelse om, i hvilken kommune forskudsregistreringen skal ske. Se BEK nr 2104 af 23/11/2021, § 7.

Søfolk omfattet af SØBL § 5, stk. 2 og § 9, stk. 1, skal ikke forskudsregistreres. Se BEK nr. 449 af 27. marts 2015, § 6.

Dette gælder også arbejdsudlejede omfattet af 30 pct. beskatning. Se KSL § 2, stk. 1, nr. 3 og KSL § 2, stk. 10.

Se også

Se også TfS 1997, 544 TSS om administration af reglerne om afregning og slutligningskommune for begrænset skattepligtige.