Kursgevinstlovens regler om beskatning af personers gevinst og tab på fordringer og gæld omfatter personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, og dødsboer der er skattepligtige efter dødsboskatteloven. Se KGL § 12.

Reglerne omfatter også de begrænset skattepligtige, dvs. personer der er omfattet af KSL § 2.

Har en person en kursgevinst, der er skattepligtig efter kursgevinstloven, og knytter kursgevinsten sig til en virksomhed, der er omfattet af begrænset skattepligt efter KSL § 2, er kursgevinsten også omfattet af den begrænsede skattepligt.

Dette kan i praksis forekomme, når personer driver virksomhed med fast driftssted her i landet og når personer ejer fast ejendom her i landet. Se KSL § 2, stk. 1, nr. 4 og 5.

Se også

  • C.F.3.1.5 om begrænset skattepligt af erhvervsvirksomhed
  • C.F.3.1.6 om begrænset skattepligt af fast ejendom
  • C.B.1.4.1 om kredsen af skattepligtige personer og dødsboer (KGL)
  • C.F.8.2 om OECD's modeloverenskomst
  • C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler