Personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter KSL § 1, er begrænset skattepligtige af en række indkomstarter. Se KSL § 2, stk. 1. Bestemmelsen omfatter således personer, der hverken har bopæl eller ophold i Danmark, men som modtager indkomst fra kilder her i landet.

Dødsboer, der behandles i udlandet efter dødsboskatteloven (DBSL) § 1, stk. 3, er også omfattet af den begrænsede skattepligt. Se KSL § 2, stk. 1.