åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.4.2.2 Lønindkomst, ophold uden for riget, mindst 6 måneder, 42-dages-reglen og arbejdsgiverens forhold" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder en række afsnit, som uddyber udtrykkene lønindkomst, ophold uden for riget, mindst 6 måneder og 42-dagesreglen.

Afsnittet indeholder: