Indhold

Afsnittet indeholder en række afsnit om de lempelsesberegninger, der skal foretages, når der indgår udenlandsk indkomst i den skattepligtige indkomst på årsopgørelsen.

Afsnittet indeholder: