åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.4.2 LL § 33 A" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder en række afsnit om LL § 33 A.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.2. til pkt. 5.2.14 om LL § 33 A.