►Indhold

Dette afsnit handler om hvordan den kvalificerende indkomst opgøres ved negativ indkomst.

Regel◄

En person, der i et indkomstår har både negativ kvalificerende indkomst og globalindkomst, kan anvende grænsegængerreglerne, hvis personen i det seneste år, hvor den kvalificerende indkomst var positiv, er blevet beskattet efter grænsegængerreglerne i KSL afsnit I A. Se KSL § 5 A, stk. 1, 3. pkt.

Reglen sikrer, at eksempelvis en selvstændig erhvervsdrivende, som i en årrække udelukkende har sin erhvervsmæssige tilknytning til Danmark, ikke afskæres fra at udnytte fradrag, der vedrører personlige og familiemæssige forhold, selvom erhvervsvirksomheden i et eller flere år giver underskud.

Bemærk

Den kvalificerende indkomst og globalindkomsten opgøres efter helt tilsvarende principper som for selvstændige, der har positiv kvalificerende indkomst og globalindkomst.

Eksempel

S er bosat i udlandet og driver selvstændig erhvervsvirksomhed gennem et fast driftssted i Danmark. I år 1 giver virksomheden overskud, og S vælger beskatning efter afsnit I A. I år 2-4 giver virksomheden underskud, og da S ikke har andre indtægter i år 2-4, er både den kvalificerende indkomst og globalindkomsten negativ. S opfylder betingelsen i både år 2, 3, og 4.

Se også

Se også afsnit C.F.5.5 om overførsel eller fremførsel af underskud.