åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.5.2 Grænsegængerreglernes anvendelsesområde" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan benytte grænsegængerreglerne.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Indkomst fra personligt arbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed.

Regel

Grænsegængerreglerne kan benyttes af personer, som er skattepligtige efter KSL § 2 eller KULBRL § 21 samt af fuldt skattepligtige personer, der anses for hjemmehørende i udlandet.

Personen skal have haft indkomst fra personligt arbejde eller fra selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, eller indkomst som er sidestillet hermed.

Den del af en persons indkomst, som beskattes efter interne danske subjektive og objektive regler samt efter en eventuel indgået DBO (herefter kaldet kvalificerende indkomst), skal udgøre mindst 75 pct. af personens samlede indkomst (herefter kaldet globalindkomst).

Se KSL § 5 A, stk. 1.

Bemærk

Grænsegængerreglerne kan ikke anvendes af personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Se KSL § 5 A, stk. 5.

Fuldt skattepligtige personer hjemmehørende i udlandet

Fuldt skattepligtige personer er omfattet af grænsegængerreglerne, hvis de har dobbeltdomicil og anses for skattemæssigt hjemmehørende i et andet land end Danmark efter artikel 4 i DBO'en mellem Danmark og det andet land (bopælslandet). Se afsnit C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler.

Hvis en person i den første del af året er begrænset skattepligtig i Danmark eller fuldt skattepligtig i Danmark, men skattemæssigt hjemmehørende i et andet land og i den anden del af året er fuldt skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, kan grænsegængerreglerne finde anvendelse i den første del af året.

Den skattepligtiges statsborgerskab er uden betydning.

Ved vurderingen af, om betingelserne for at benytte ordningen er opfyldt, behandles ægtefæller hver for sig.

Indkomst fra personligt arbejde og fra selvstændig erhvervsvirksomhed

Indkomst fra personligt arbejde omfatter indkomst både i og uden for tjenesteforhold. Bestemmelsen omfatter både A- eller B-indkomster, uanset om der er tale om løn, honorarer eller personalegoder.

Indkomst fra personligt arbejde omfatter også:

 • Arbejdsløshedsdagpenge, strejke- og lockoutgodtgørelser, sygedagpenge og barselsdagpenge. Se KSL § 5 A, stk. 2.
 • Pensioner, efterløn, ventepenge og lignende samt SU efter KSL § 2, stk. 1, nr. 9-11 og 13. Se KSL § 5 A, stk. 3.
 • Tilskudsbevillinger fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter KSL § 2, stk. 1, nr. 26, for så vidt angår den skattepligtige del af bevillingen.

Se også

 • C.F.5.3.1 om opgørelse af kvalificerende indkomst
 • C.F.5.3.2 om opgørelse af globalindkomst
 • C.F.5.3.3 for eksempler på opgørelse af kvalificerende indkomst og globalindkomst
 • C.F.5.3.4 om opgørelse af kvalificerende indkomst ved negativ indkomst
 • C.F.5.3.5 om opgørelse af kvalificerende indkomst ved skattepligt en del af året
 • C.F.5.3.6 om opgørelse af kvalificerende indkomst ved til- og fraflytning
 • C.F.5.3.7 om opgørelse af kvalificerende indkomst ved dødsfald i løbet af året.