åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Med virkning fra 1. januar 2014 er det ikke længere en hindring for anvendelse af forskerskatteordningen, at medarbejderen tidligere har været ansat i den pågældende institution eller virksomhed, eller en dermed koncernforbundet virksomhed.

Se også

  • lov nr. 792 af 28. juni 2013 § 5 (Lovforslag nr. 218/2012), der ophæver KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3 og 4 og stk. 4
  • Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.F.6.1.4 om de regler, der var gældende indtil 1. januar 2014
  • SKM2013.183.LSR om tidligere praksis vedrørende ansættelse i koncernforbundet virksomhed.