Indhold

Afsnittet handler om den skattemæssige behandling i Danmark af personer, der modtager legater under ophold i Danmark som stipendiater fra udviklingslandene.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Liste over udviklingslande

Se også

Se også CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 2.11.6 om stipendiater fra udviklingslandene.

Regel

Legater er indkomstskattefri, når de ydes til en stipendiat, der

 • opholder sig midlertidigt i Danmark og
 • var statsborger og hjemmehørende i et udviklingsland på det tidspunkt opholdet i Danmark begyndte

Skatterådet fastsætter hvilke lande, der efter denne regel skal anses for at være udviklingslande. Se LL § 7 K, stk. 5.

Se også

Se også afsnit C.A.6.5.2.

Ved en stipendiat forstås en person, der er her i landet for at udvikle sin viden og færdigheder med henblik på at udnytte disse i hjemlandet, og som i alt overvejende grad får finansieret sit ophold gennem legatmidler.

Skattefriheden gælder for danske eller udenlandske legater fra offentlige eller private midler.

Skattefriheden af legater bliver givet for hele perioden, hvor studieopholdet i Danmark bliver gennemført, uanset om hjemlandet i mellemtiden ikke længere anses for at være et udviklingsland.

Det er en forudsætning for skattefrihed, at den pågældende inden opholdet her i landet er statsborger i et udviklingsland. Skattefriheden gælder altså ikke fx danske statsborgere, der er bosat i et udviklingsland. Inden opholdet her i landet skal den pågældende også være hjemmehørende i et udviklingsland. Det behøver ikke at være det samme udviklingsland, som han er statsborger i. Se bemærkningerne til § 1, nr. 3, i lovforslag nr. 73/1994.

En ansøgning om at blive fritaget for skat af et legat skal indsendes til Skattestyrelsen.

Liste over udviklingslande

Skatterådet har for indkomståret ►2024 ◄fastsat, at følgende lande skal anses for udviklingslande efter LL § 7 K, stk. 5:

 • Afghanistan, Angola
 • Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi
 • Cambodia, Cameroon, Den centralafrikanske Republik, Comorerne, Republikken Congo
 • Den Demokratiske republik Congo, ►Djibouti◄
 • ►◄Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien
 • Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau
 • Haiti, Honduras
 • Indien, Iran
 • Kap Verde, Kenya, Kirgisistan, Kiribati
 • Laos, Lesotho, Liberia
 • Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mozambique, Myanmar
 • Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria
 • Pakistan, Papua New Guinea,
 • Rwanda
 • Salomonøerne, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien
 • Tajikistan, Tanzania, Tchad, Timor-Leste, Togo
 • Uganda, Uzbekistan
 • Vanuatu►◄
 • Yemen
 • Zambia, Zimbabwe