Indhold

Afsnittet indeholder en række afsnit om den lempelse/skattefrihed, som ansatte ved visse organisationer opnår. Det fremgår af afsnittet, hvilken lempelse/skattefrihed, der skal anvendes til hvilke organisationer.

Afsnittet indeholder:

  • Ansatte i internationale organisationer (C.F.7.2.1)
  • Organisationer, hvor lønnen er objektiv skattefri (C.F.7.2.2)
  • Organisationer, hvor løn skattelempes med exemption - ny metode (C.F.7.2.3)
  • Organisationer, hvor skattelempelse gives med exemption - gammel metode eller hvor særlig dokumentation er påkrævet (C.F.7.2.4)
  • Organisationer uden aftaler om skattelempelse (C.F.7.2.5)
  • FN-pensioner - United Nations Joint Staff Pension Fund (C.F.7.2.6)
  • Nordisk Ministerråds sekretariater (C.F.7.2.7)
  • I.A.E.S.T.E. og A.I.E.S.E.C. (C.F.7.2.8)