åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.6 Forskerskatteordningen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om den særlige skatteordning i KSL §§ 48 E - 48 F, der giver mulighed for bruttobeskatning med 27 pct. + arbejdsmarkedsbidrag af løn til godkendte forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlandet i en periode på op til i alt 7 år.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for at kunne anvende forskerskatteordningen (C.F.6.1)
  • Regler for beskatning i forskerskatteordningen (C.F.6.2)
  • Særlige regler for godkendte forskere (C.F.6.3).

Se også

  • C.F.6.3.1 - Hvem kan godkendes som forsker?
  • C.F.6.1.4 - Krav om minimumsløn til personer, der ikke er godkendte forskere.