Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for beskatning af grænsegængere efter kildeskattelovens afsnit I A.

Afsnittet indeholder:

  • Grænsegængerreglernes baggrund, formål og historik (C.F.5.1)
  • Grænsegængerreglernes anvendelsesområde (C.F.5.2)
  • Kvalificerende indkomst (C.F.5.3)
  • Fradrag for personlige og familiemæssige udgifter (C.F.5.4)
  • Skatteberegning for grænsegængere (C.F.5.5)
  • Forskudsregistrering, slutligning, forskudsskat og valg af ordning (C.F.5.6).