åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om begrænset skattepligtigt.

Afsnittet indeholder:

  • Begrænset skattepligt (C.F.3.1)
  • Indkomstopgørelse for begrænset skattepligtige (C.F.3.2)
  • Afsluttende ansættelse ved skattepligts ophør (C.F.3.3).

►Det bemærkes, at der ved lov nr. 710 af 13. juni 2023 (Indførelse af begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, anvendelse af kulbrinteanlæg m.v. i forbindelse med lagring af CO2 og ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger) foretages ændringer i bl.a. kildeskatteloven.

Lovændringen har til formål at indføre hjemmel til indkomstbeskatning af udenlandske selskaber m.v. og personer hjemmehørende i udlandet af aktiviteter, som disse måtte udøve i Danmarks eksklusive økonomiske zone, dvs. uden for 12-sømilegrænsen, hvis de pågældende aktiviteter vedrører etablering, drift og benyttelse af kunstige øer, installationer og anlæg.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2023. ◄