åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.3 Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om begrænset skattepligtigt.

Afsnittet indeholder:

  • Begrænset skattepligt (C.F.3.1)
  • Indkomstopgørelse for begrænset skattepligtige (C.F.3.2)
  • Afsluttende ansættelse ved skattepligts ophør (C.F.3.3).

Det bemærkes, at der ved lov nr. 710 af 13. juni 2023 (Indførelse af begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, anvendelse af kulbrinteanlæg m.v. i forbindelse med lagring af CO2 og ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger) foretages ændringer i bl.a. kildeskatteloven.

Lovændringen har til formål at indføre hjemmel til indkomstbeskatning af udenlandske selskaber m.v. og personer hjemmehørende i udlandet af aktiviteter, som disse måtte udøve i Danmarks eksklusive økonomiske zone, dvs. uden for 12-sømilegrænsen, hvis de pågældende aktiviteter vedrører etablering, drift og benyttelse af kunstige øer, installationer og anlæg.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2023.