Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning handler om subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning.

 • Fuld skattepligt (C.F.1)
 • Opgørelsen af den udenlandske indkomst (C.F.2)
 • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
 • LL § 33, LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
 • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
 • Forskerskatteordningen (C.F.6)
 • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
 • Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler (C.F.8)
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9).
Tema(er)
-
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Afsnit C.F.3, herunder underafsnit C.F.3.1.4.1

Ved lov nr. 710 af 13. juni 2023 er der indført begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, anvendelse af kulbrinteanlæg m.v. i forbindelse med lagring af CO2.

Lovændringen har til formål at indføre hjemmel til indkomstbeskatning af udenlandske selskaber m.v. og personer hjemmehørende i udlandet af aktiviteter, som disse måtte udøve i Danmarks eksklusive økonomiske zone, dvs. uden for 12-sømilegrænsen, hvis de pågældende aktiviteter vedrører etablering, drift og benyttelse af kunstige øer, installationer og anlæg.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. juli 2023 med virkning fra den 1. januar 2024.

Afsnit C.F.9.2.17.2

Ved lov nr. 712 af 13. juni 2023 har Danmark opsagt dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Rusland samt gennemført skattesanktioner i form af defensive foranstaltninger mod Rusland. Lovændringen træder i kraft den 15. juni 2023 med virkning fra 1. januar 2024.

►Afsnit C.F.9.2.1.2 - ny DBO med Algeriet

Med virkning fra den 1. januar 2024 har Danmark indgået en ny DBO med Algeriet. Se BKI nr. 5 af 17.12.2023 og lov nr. 1354 af 29.11.2023.

Afsnit C.F.9.2.6.4 - ny DBO med Frankrig

Med virkning fra den 1. januar 2024 har Danmark indgået en ny DBO med tilhørende protokol med Frankrig. Se BKI nr. 6 af 28.12.2023 og lov nr. 322 af 28.03.2023.◄

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.