Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning handler om subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning.

 • Fuld skattepligt (C.F.1)
 • Opgørelsen af den udenlandske indkomst (C.F.2)
 • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
 • LL § 33, LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
 • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
 • Forskerskatteordningen (C.F.6)
 • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
 • Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler (C.F.8)
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9).
Tema(er)
-
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og praksis. 

Bemærk: Ligningsloven - Ny lovbekendtgørelse.

Bekendtgørelse nr. 42 af 13. januar 2023 af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) er offentliggjort den 18. januar 2023, dvs. efter redaktionens slutning.

I denne udgave af Den juridiske vejledning, afsnit C.F., vil der derfor være henvist enten til den tidligere lovbekendtgørelse eller til ændringslove, der ikke var indarbejdet i denne.

Ny protokol med Ukraine

Danmark og Ukraine har den 2. februar 2021 indgået en protokol til DBO'en af 5. marts 1996. Protokollen er trådt i kraft den 31. juli 2022 og har i medfør af artikel 18 virkning fra den 1. januar 2023. Se BKI nr. 12 af 16.12.2022 og afsnit C.F.9.2.20.2.