Ansættelsesfristen er ikke relevant ved borgernes anmodning om genoptagelse.

Der findes ingen frister for, hvornår Skatteforvaltningen senest skal tage stilling til anmodningen om genoptagelse eller for, hvornår der senest kan ske ansættelsesændring på baggrund af en eventuel genoptagelse.

En ekstraordinær genoptagelse, der varsles af Skatteforvaltningen er reguleret af SFL § 32, stk. 2, 2. pkt., og skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt.

Se mere herom A.A.8.3.2.1.5 om ansættelsesfristen. Se mere herom vedrørende skat i afsnit A.A.8.2.2.2.5.