Indhold

Dette afsnit handler om de ordinære frister for genoptagelse på borgerens/virksomhedens initiativ.

Afsnittet indeholder: