åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.2.7.4 Levering af finansielle ydelser mod vederlag og passiv kapitalanbringelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed er omfattet af lønsumsafgiftspligten som følge af dens levering af momsfri finansielle ydelser omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 11.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår leverer en virksomhed momsfri finansielle ydelser mod vederlag? (D.B.2.7.4.1)
  • Særligt om pantebreve (D.B.2.7.4.2)
  • Særligt om pengeinstitutter, forsikringsvirksomheder, pensionskasser og realkreditinstitutter (D.B.2.7.4.3).
  • Undtagelse: Energivirksomheders indefrysning af høje energiregninger (D.B.2.7.4.4)