Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed er omfattet af lønsumsafgiftspligten som følge af dens levering af momsfri finansielle ydelser omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 11.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår leverer en virksomhed momsfri finansielle ydelser mod vederlag? (D.B.2.7.4.1)
  • Særligt om pantebreve (D.B.2.7.4.2)
  • Særligt om pengeinstitutter, forsikringsvirksomheder, pensionskasser og realkreditinstitutter (D.B.2.7.4.3).
  • Undtagelse: Energivirksomheders indefrysning af høje energiregninger (D.B.2.7.4.4)