åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.2.12 Anden økonomisk virksomhed LAL § 1, stk. 1 og § 2a" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af anden økonomisk virksomhed. Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum, 2. led, og LAL § 2a.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.B.2.12.1)
  • Hvornår skal der betales lønsumsafgift af anden økonomisk virksomhed? (D.B.2.12.2)
  • Religiøse samfund er fritaget for lønsumsafgift af anden økonomisk virksomhed (D.B.2.12.3)
  • Hvornår skal de foreninger og organisationer, der er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 4, betale lønsumsafgift? (D.B.2.12.4)
  • Viceværtsydelser i ejerforeninger, ejerlejlighedsforeninger og grundejerforeninger (D.B.2.12.5).