Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af lotterier og lignende samt spil om penge. Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder: