Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af finansielle aktiviteter. Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.B.2.7.1)
  • Regel (D.B.2.7.2)
  • Eksempler på virksomheder med finansielle aktiviteter (D.B.2.7.3)
  • Levering af finansielle ydelser mod vederlag og passiv kapitalanbringelse (D.B.2.7.4)
  • Offentlig virksomhed (D.B.2.7.5).