Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed er omfattet af lønsumsafgiftspligten for undervisning og kursusvirksomhed. Se LAL § 1, stk. 1-3.

Afsnittet indeholder: