åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.4.7.4 Hvordan fordeles lønsum og over/underskud?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan lønsumsafgiftsgrundlaget skal fordeles på de enkelte aktiviteter, når virksomheden har blandede aktiviteter.

Afsnittet indeholder: