Virksomheder, der både udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, skal på grundlag af en sektoropdeling af virksomheden foretage en fordeling af virksomhedens lønsum og over/underskud på de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og virksomhedens øvrige aktiviteter. Se LAL § 4, stk. 4.

Hvis virksomheden har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, der er omfattet af flere forskellige metoder, skal der laves en fordeling af lønsummen på hver af metoderne.

LAL § 4, stk. 4, sikrer, at virksomheden kun betaler lønsumsafgift af de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Det kan forekomme, at virksomheden skal skønne på enten lønsum, fordeling af over/underskud eller begge. Virksomheden skal kun skønne på det element, hvor der ikke kan laves en konkret opgørelse.

De nærmere regler er fastsat i lønsumsafgiftsbekendtgørelsen § 4. Læs mere herom i afsnit D.B.4.7.4.