Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget i virksomheder, der både har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, eller lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, der er omfattet flere forskellige metoder. Altså situationer, hvor en sektoropdeling kan komme på tale. Se LAL § 4, stk. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.B.4.7.1)
  • Hvornår har en virksomhed blandede aktiviteter? (D.B.4.7.2)
  • Hvad sker der med lønsumsafgiftsgrundlaget når en virksomhed har blandede aktiviteter? (D.B.4.7.3)
  • Hvordan fordeles lønsum og over/underskud? (D.B.4.7.4).