Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan lønsumsafgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Beregning af lønsumsafgiften ved metode 4
  • Eksempler.

Se også

Se også afsnit

  • D.B.5.2 om opgørelse af lønsummen
  • D.B.4.2 om opgørelse af skattemæssigt over/underskud med visse reguleringer.

Beregning af lønsumsafgiften ved metode 4

For metode 4 er lønsumsafgiftssatsen 4,12 %.

Lønsumsafgiften beregnes som:

(lønsum +/- skattemæssigt over/underskud med visse reguleringer) * 4,12 %.

Eksempler

Nedenfor er vist eksempler på opgørelse af årets lønsumsafgift i forskellige situationer.

Ansatte og overskud:

En virksomhed har en lønsum på 400.000 kr. og et skattemæssigt overskud efter reguleringer på 600.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(400.000 kr.+ 600.000 kr.) * 4,12 % = 41.200 kr.

Ansatte og underskud, der ikke overstiger årets lønsum

En virksomhed har en lønsum på 400.000 kr. og et skattemæssigt underskud efter reguleringer på 200.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(400.000 kr. - 200.000 kr.) * 4,12 % = 8.240 kr.

Ansatte og underskud, der overstiger årets lønsum

En virksomhed har en lønsum på 400.000 kr. og skattemæssigt underskud efter reguleringer på 500.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(400.000 kr. - 500.000 kr.) * 4,12 % = -4.120 kr.

Den negative lønsumsafgift kan modregnes i efterfølgende år. Se afsnit D.B.4.2.4 om modregning af negativ lønsumsafgift fra tidligere år.

Ingen ansatte og overskud

En virksomhed uden ansatte har ingen lønsum. Virksomheden har et skattemæssigt overskud efter reguleringer på 600.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(0 kr. + 600.000 kr.) * 4,12 % = 24.720 kr.

Beregning af årets lønsumsafgift, når der ingen ansatte er, og der er underskud

En virksomhed uden ansatte har ingen lønsum. Virksomheden har et skattemæssigt underskud efter reguleringer på 200.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(0 kr. - 200.000 kr.) * 4,12 % = -8.240 kr.

Den negative lønsumsafgift kan modregnes i efterfølgende år. Se afsnit D.B.4.2.4 om modregning af negativ lønsumsafgift fra tidligere år.