Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en person er ansat i virksomheden, og om hvordan virksomheden skal opgøre lønsummen.

Afsnittet indeholder: