åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.4 Hvordan skal lønsumsafgiften opgøres? LAL §§ 4-5" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften. Se LAL §§ 4-5.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om opgørelse af lønsumsafgiften (D.B.4.1)
  • Hovedregel metode 4: Lønsum +/- over/underskud LAL § 4, stk. 1 (D.B.4.2)
  • Undtagelse metode 1: Organisationer, fonde, foreninger, spil og visse offentlige virksomheder LAL § 4, stk. 2, nr. 2-3 og § 5, stk. 5 (D.B.4.3)
  • Undtagelse metode 2: Den finansielle sektor LAL § 4, stk. 2, nr. 1 (D.B.4.4)
  • Undtagelse metode 3: Udgivelse og import af aviser LAL § 4, stk. 5 (D.B.4.5)
  • Metodernes prioritering (D.B.4.6)
  • Virksomheder med blandede aktiviteter (D.B.4.7).