åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.3 Registrering af virksomheden LAL §§ 2-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke virksomheder der skal registreres for lønsumsafgift, herunder hvornår virksomheden kan eller skal del- eller fællesregistreres. Se LAL §§ 2-3.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem skal registreres for lønsumsafgift? LAL § 2, stk. 1-3 (D.B.3.1)
  • På hvilket tidspunkt skal virksomheden registreres for lønsumsafgift? LAL § 3, stk. 2, 1. pkt. (D.B.3.2)
  • På hvilket tidspunkt skal virksomheden oplyse ændringer i sine registreringsforhold, herunder virksomhedsophør? LAL § 3, stk. 2, 2. pkt. (D.B.3.3)
  • Delregistrering LAL § 3, stk. 4 (D.B.3.4)
  • Fællesregistrering LAL § 3, stk. 4 (D.B.3.5)
  • Særligt om registrering af udenlandske virksomheder LAL § 3, stk. 3 (D.B.3.6).