Indhold

Afsnittet beskriver i hvilke situationer, der er momsfritagelse for levering af varer og ydelser i forbindelse med varer, der er bestemt til at blive eller er oplagt i Københavns Frihavn, oplagt på et afgiftsoplag, et toldoplag, eller omfattet af visse særlige toldordninger.

Afsnittet indeholder:

  • Fritagelse for levering af oplagte varer mv. (afsnit D.A.10.1.8.3.1)
  • Fritagelse for levering af varer under forsendelse (afsnit D.A.10.1.8.3.2)
  • Fritagelse for levering af varer, der er omfattet af fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig indførsel (afsnit D.A.10.1.8.3.3)
  • Fritagelse for levering af ydelser i forbindelse med leveringen af oplagte varer mv. (afsnit D.A.10.1.8.3.4)
  • Fritagelse for levering af varer og ydelser til brug for oplagte varer mv. (afsnit D.A.10.1.8.3.5)
  • Fritagelse for levering af varer og ydelser i forbindelse med leveringen af varer under forsendelse og af varer, der er omfattet af fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig indførsel (afsnit D.A.10.1.8.3.6).