Reglerne om momsfritagelse for levering af varer, der er bestemt til at blive eller er oplagt i Københavns Frihavn, oplagt på et afgiftsoplag, et toldoplag, eller omfattet af visse særlige toldordninger, skal ses i sammenhæng med reglerne for de pågældende ordninger. Omfanget af momsfritagelsen bestemmes derfor ikke alene af fritagelsesreglerne, men også af reglerne for ordningerne. Tilsvarende gælder for reglerne for fritagelse for levering af varer og ydelser i forbindelse med de oplagte varer mv.

At omfanget af momsfritagelsen ikke alene bestemmes af fritagelsesreglerne, men også af reglerne for ordningerne, betyder bl.a., at fritagelserne for visse ordningers vedkommende alene finder anvendelse på ikke-EU-varer (varer fra steder uden for EU), medens fritagelserne for afgiftsoplags vedkommende alene finder anvendelse på EU-varer.

For alle ordningernes vedkommende er der momsfritagelse for levering af varerne og for levering af ydelser i forbindelse med levering af varerne. For nogle ordningers vedkommende er der også momsfritagelse for levering af varer og ydelser til brug for de varer, som er oplagt mv.

Se også

Se også