Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Generelt om arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12.1)
  • Personer i ansættelsesforhold (C.A.12.2)
  • Personer, der ikke er i ansættelsesforhold (C.A.12.3).
  • Indbetalinger til pensionsordninger for visse personer på overførselsindkomst (C.A.12.4).

Se også

Se også C.C.8 om arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende.