åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.11 Renter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

I dette afsnit beskrives, hvad der forstås ved renteindtægter og renteudgifter, hvordan renteindtægter skal beskattes, og om renteudgifter kan fradrages.

Afsnittet indeholder:

 • Renteindtægter (C.A.11.1)
 • Renteudgifter (C.A.11.2)
 • Kurstabsfradrag ved omlægning af kontantlån - LL § 6 (C.A.11.3).

Se også

Se også afsnit C.B.1 "Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstloven".

Ikke indarbejdede afgørelser

 • SKM2012.10.BR (Svarer til andre afgørelser fra højere instans)
 • SKM2011.505.BR (Svarer til andre afgørelser fra højere instans)
 • SKM2011.208.HR (Vedrører ikke renter, men om indtægter er indtægt fra lån) 
 • SKM2003.410.LR (Svarer til SKM2003.409.LR)
 • SKM2002.652.LSR (Svarer til andre afgørelser fra højere instans)
 • SKM2001.587.LSR (Ligner andre sager om 10-mands anpartsprojekter)
 • SKM2001.511.VLR (Svarer til TfS 2000,1011 HRD)
 • TfS 2000, 907 LSR (Svarer stort set til TfS 1999, 465 ØLR)
 • TfS 1999, 143 LSR (Svarer stort set til TfS 1999, 465 ØLR)
 • TfS 1998, 765 HRD (Højesterets sag vedrører alene en afvisning)
 • TfS 1996, 226 LSR (Svarer til SKM2002.436.LSR)
 • TfS 1984, 160 LSR (Afgørelsen vedrører ikke renter)
 • LSRM 1982, 74 (Svarer til andre nyere afgørelser)
 • LSRM 1980, 200 (Svarer til TfS 1986.235 LSR) 
 • LSRM 1978, 201 (Svarer til andre afgørelser)
 • LSRM 1977, 182 (Svarer til UFR 1980.631 VLR)
 • LSR 1977-3-655 (Henvisningen er til Landsskatterettens journalnummer, og sagen ses ikke offentliggjort)
 • SKM1977, 42 (Ikke mere aktuel)
 • LSRM 1976. 62 (Afgørelsen er i overensstemmelse med andre afgørelser)
 • LSRM 1975, 176 (Svarer til andre afgørelser).