åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver den skattemæssige behandling af pensions- og forsikringsordninger, herunder sociale ordninger med forsikringsmæssigt præg, hvad enten indbetalingen til ordningen er fradragsberettiget i Danmark eller i udlandet, eller ej.

Afsnittet indeholder:

  • Pensionsbeskatningsloven og kravene til aftalen (C.A.10.1)
  • Danske pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger omfattet af PBL afsnit I (C.A.10.2)
  • Udenlandske pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger godkendt af Skattestyrelsen (C.A.10.3)
  • Andre pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger, der ikke er omfattet af PBL afsnit I (C.A.10.4)