Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af børn. Desuden beskrives den skatteretlige behandling af forældres løn til børn og forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab.

  • Definition af børn (C.A.9.1)
  • Diverse indtægtsarter (C.A.9.2)
  • Gaver fra forældrene (C.A.9.3)
  • Forældres løn til deres børn (C.A.9.4 )
  • Forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab (C.A.9.5).