Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel for ægtefællers fordeling af overskud (C.A.8.4.1)
  • Ægtefællers frie fordeling af virksomhedens overskud (C.A.8.4.2)
  • Overdragelse mellem ægtefæller (C.A.8.4.3)
  • Samlivsstatus ændret ved separation eller skilsmisse (C.A.8.4.4)
  • Samlivsstatus ændret ved dødsfald (C.A.8.4.5).