åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.8 Beskatning af ægtefæller" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Afsnittet indeholder:

  • Overordnet om ægtefællebeskatning (C.A.8.1)
  • Ægtefællers skatteberegning (C.A.8.2)
  • Fordeling mellem ægtefæller (C.A.8.3)
  • Fordeling af overskud ved selvstændig virksomhed (C.A.8.4
  • Indkomstopgørelse og fradrag ved underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse (C.A.8.5)
  • Underholdsbidrag i anledning af faktisk samlivsophævelse (C.A.8.6).