Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for rejseudgifter

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om fradrag for rejseudgifter (C.A.7.3.1)
  • Personer, som kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A (C.A.7.3.2)
  • Personer. som ikke (helt eller delvist) kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A (C.A.7.3.3)
  • Fradrag for rejseudgifter med standardsats (C.A.7.3.4)
  • Fradrag for dokumenterede rejseudgifter (C.A.7.3.5)
  • Fradrag efter SL § 6, litra a (C.A.7.3.6).