åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.7 Rejseudgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om fradrag og godtgørelse af rejseudgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Om rejsebegrebet (C.A.7.1)
  • Skattefri godtgørelse af rejseudgifter (C.A.7.2)
  • Fradrag for rejseudgifter (C.A.7.3)
  • Fradrag for udgifter til dobbelt husførelse (C.A.7.4